Op dit moment zijn wij bezig met een aanpassing in onze organisatie-inrichting. Het organogram volgt. 

Hoe wij onze zorg hebben georganiseerd, wordt weergegeven in onderstaande figuur.

Schema overzicht aanbod van Cardea