Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wachtlijstbegeleiding

Is de wachttijd langer dan 3 maanden? Dan kom je in aanmerking voor wachtlijstbegeleiding. De wachtlijstbegeleider van ons team aanmeldcoördinatie zorgt ervoor dat jij er niet alleen voor staat terwijl je wacht op hulp bij Cardea. Zij kan helpen door regelmatig een luisterend oor te bieden, mee te denken over hoe de wachttijd te overbruggen, psycho-educatie te geven en zij beschikt over e-learning programma’s (van Therapieland) waarmee je zelf aan de slag kunt.

Onze wachtlijstbegeleider is op de hoogte van jouw hulpvraag en kijkt mee naar de mate van urgentie van hulp. Jullie contactmomenten vinden in onderling overleg plaats. Deze kunnen plaatsvinden op een locatie van Cardea, telefonisch of via beeldbellen met Teams. Daarnaast is er contact via mail of de berichtenmodule uit Therapieland (mits er een e-learningprogramma wordt gevolgd).

Ervaringen van cliënten

'Ik heb het als prettig ervaren al contact te hebben met iemand van Cardea.'
'Ik voelde mij gehoord en gezien, bleef op de hoogte van de wachttijden.'
'Ik had het gevoel niet vergeten te worden.'
'Ik had wat aan de tips van de wachtlijstbegeleider en ervaarde een positieve beweging.'
'Door de gesprekken en het kwijt kunnen van mijn verhaal was de wachttijd meer dragelijk.'

Meer informatie

Meer informatie over wachtlijstbegeleiding? Neem contact op per email: consultatie@cardea.nl of via telefoonnummer 071 – 751 80 76 (ma t/m vr 9.00-13.00).