Cardea College

Bijblijven?! Cardea geeft trainingen en workshops die bijdragen aan competentieversterking en methodisch handelen van professionals en vrijwilligers in de jeugd- en opvoedhulp, de kinderopvang en het onderwijs.
Cardea is een CRKBO erkend opleidingsinstituut. De trainingen worden geaccrediteerd door Registerplein/SKJ. Maatwerk- en in-company-opleidingen zijn ook mogelijk. Voor alle trainingen geldt dat er sprake is van maatwerk. De kosten worden op aanvraag verstrekt en de  trainingsdata in overleg gepland. 

Informatie en contact

Wilt u informatie over onze trainingen of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor een in company training op maat voor uw organisatie? Neem dan contact op met Helma van Overbeeke, telefoon 06-54254249.

Ben jij er klaar voor?! is een train-de-trainer-training voor vertrektrainers/social workers en jongeren die de training ‘Ben jij er klaar voor?!’ in hun eigen organisatie willen implementeren. Deze training wil jongeren in de jeugdhulpverlening wakker schudden op het moment dat zij bijna 18 jaar zijn.  

Gezinswerk in jeugd- en opvoedhulp is een training bedoeld voor medewerkers in de jeugd- en opvoedhulp die werken met jeugdigen en gezinnen. Daarnaast kan de training worden aangepast voor andere doelgroepen. De training heeft een zeer praktijkgericht karakter met als doel het handelingsrepertoire van de hulpverlener uit te breiden en is gericht op vraag- en gezinsgericht werken met jeugdigen en gezinnen.

Mindfulness voor medewerkers is een ervaringsgerichte training van 3 ochtenden waarin vooral veel wordt geoefend. Na het behandelen van de theorie van de Mindfulness volgt het oefenen met de aandacht- en meditatieoefeningen. Tot slot wordt de deelnemers geleerd hoe ze de oefeningen thuis en in het werk kunnen toepassen. 

In gesprek over seksualiteit is een training voor medewerkers in de jeugdhulp waarin wordt stilgestaan bij de seksuele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast leren de deelnemers te werken met het vlaggensysteem en krijgen ze gesprekstechnieken aangereikt om met kinderen, jongeren en ouders in gesprek te gaan over het thema seksualiteit.

Sociale netwerkstrategieën is een training voor medewerkers in de jeugd- en opvoedhulp. Daarnaast kan de training worden aangepast voor andere doelgroepen. Deelnemers leren de uitgangspunten en modellen voor sociale netwerkstrategieën en oefenen vaardigheden voor het toepassen ervan.  

Veiligheid, weerbaarheid en nazorg na incidenten in gezinnen is een training voor medewerkers in de jeugd- en opvoedhulp aan kinderen en gezinnen. Zij komen vaak in uiteenlopende situaties terecht. Hierbij  is het van belang dat zij zich veilig kunnen voelen binnen hun werk. Door het volgen van de training wordt binnen de organisatie gezorgd voor veiligheid en effectieve nazorg bij incidenten met agressie of schokkende gebeurtenissen.

Verbindend gezag en geweldloos verzet is een training voor jeugdzorgprofessionals waarin zij worden opgeleid om de principes van de methodiek verbindend gezag te integreren in hun werkwijze en behandelmethoden. Zowel in het werken met gezinnen als in het werken met kinderen en jongeren. Verbindend gezag is een andere manier om vorm te geven aan ouderschap en ouderlijk gezag en ernstig probleemgedrag te stoppen.

Hechting en trauma is een training voor jeugdzorgprofessionals omdat zij met kinderen en ouders te maken krijgen die in meer of mindere mate te maken hebben met een verstoorde gehechtheid. Daarnaast krijgen zij te maken met kinderen en hun ouders die in hun leven trauma hebben meegemaakt. Dit uit zich in het gedrag van kinderen. Jeugdzorgprofessionals moeten in staat zijn dit gedrag te herkennen en te begrijpen en hier vervolgens adequaat naar handelen. Deze training behandelt de theorie en oefent het handelen. Ook wordt geleerd hoe zij uitleg over gehechtheid en trauma-sensitief handelen aan ouders kunnen geven.

Tekenen in je werk is een training bedoeld voor medewerkers in de jeugd- en opvoedhulp waarin je leert symbolen te tekenen die je in gesprekken kunt gebruiken. Ook leer je processen in beeld te brengen en hoe je dit kunt gebruiken om de rode draad vast te houden, te visualiseren en te verbinden

Training beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen is een training voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals waarin je leert hoe je de beroepscode en de bijbehorende richtlijnen gericht in het dagelijkse werk kunt toepassen. Ook leer je hoe je ethische dilemma’s goed kunt wegen en hoe je tot een keuze komt. In de training wordt tevens aandacht besteed aan de verplichte individuele toetsopdracht vanuit het SKJ.