Gezinswerk in jeugd- en opvoedhulp is een training bedoeld voor medewerkers in de jeugd- en opvoedhulp die werken met jeugdigen en gezinnen. Daarnaast kan de training worden aangepast voor andere doelgroepen. De training heeft een zeer praktijkgericht karakter met als doel het handelingsrepertoire van de hulpverlener uit te breiden en is gericht op vraag- en gezinsgericht werken met jeugdigen en gezinnen.