Hechting en trauma is een training voor jeugdzorgprofessionals omdat zij met kinderen en ouders te maken krijgen die in meer of mindere mate te maken hebben met een verstoorde gehechtheid. Daarnaast krijgen zij te maken met kinderen en hun ouders die in hun leven trauma hebben meegemaakt. Dit uit zich in het gedrag van kinderen. Jeugdzorgprofessionals moeten in staat zijn dit gedrag te herkennen en te begrijpen en hier vervolgens adequaat naar handelen. Deze training behandelt de theorie en oefent het handelen. Ook wordt geleerd hoe zij uitleg over gehechtheid en trauma-sensitief handelen aan ouders kunnen geven.