In gesprek over seksualiteit is een training voor medewerkers in de jeugdhulp waarin wordt stilgestaan bij de seksuele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast leren de deelnemers te werken met het vlaggensysteem en krijgen ze gesprekstechnieken aangereikt om met kinderen, jongeren en ouders in gesprek te gaan over het thema seksualiteit.