Sociale netwerkstrategieën is een training voor medewerkers in de jeugd- en opvoedhulp. Daarnaast kan de training worden aangepast voor andere doelgroepen. Deelnemers leren de uitgangspunten en modellen voor sociale netwerkstrategieën en oefenen vaardigheden voor het toepassen ervan.