Verbindend gezag en geweldloos verzet is een training voor jeugdzorgprofessionals waarin zij worden opgeleid om de principes van de methodiek verbindend gezag te integreren in hun werkwijze en behandelmethoden. Zowel in het werken met gezinnen als in het werken met kinderen en jongeren. Verbindend gezag is een andere manier om vorm te geven aan ouderschap en ouderlijk gezag en ernstig probleemgedrag te stoppen.