Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Trainingshuis+

Je ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene is best lastig. Vooral als er sprake is van trauma, hechtingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en/of licht verstandelijke problematiek. In ‘Trainingshuis+ MEERlaan’ leren deze jongeren stap voor stap wat het inhoudt om zelfstandig te wonen en te ontwikkelen tot een volwassene met alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in het werken met jonge ouders (Jong Ouderschap) die in verwachting zijn of al een kind hebben. Deze jongeren hebben dan een dubbele taak: zelfstandig worden en een kind groot brengen.

Voor wie

  • Jongeren tussen de 16-27 jaar;
  • (Aanstaande) moeders (en vaders) tussen de 16-27 jaar met hun kind;
  • Kwetsbaar vanwege eigen problematiek en/of licht verstandelijke problematiek;
  • Behoefte aan intensieve begeleiding op maat;

Wat houdt het in

Trainingshuis+ MEERlaan is gevestigd in Hillegom. Er wonen zes jongeren en/of jonge gezinnen in een zelfstandige studio met zorg op maat. Onze hulpverleners zijn 24/7 aanwezig. Het team bestaat uit een kernteam van jeugdzorgwerkers ondersteund door een gedragswetenschapper en teammanager. We starten met een ambulant voortraject van 2 tot 6 weken waarin samen met de jongere in kaart gebracht wordt wat er nodig is. Bij het hulpverleningsproces en de behandeling is altijd een gedragswetenschapper betrokken. Waar nodig kan de gedragswetenschapper ook voor basis GGZ worden ingezet.

  • Wij bieden een pedagogisch behandelklimaat gericht op veiligheid, structuur bieden, herstel van vertrouwen (in zichzelf en in volwassenen) en zelfredzaamheid. Deze specialistische aanpak wordt in een laagdrempelige setting op maat vormgegeven.
  • Hierbij bieden we behandeling en ondersteuning van emotie-regulatie in het dagelijks leven. Daarnaast is er aandacht voor het vormgeven van sociale contacten, het starten en volhouden van dagbesteding en het opbouwen van een stabiel netwerk.
  • Aanvullend is er praktische ondersteuning bij plannen en organiseren, financiën en leren bijhouden van huishoudelijke taken en persoonlijke hygiëne.
  • Jonge ouders ondersteunen we daarnaast in de dagelijkse verzorging en opvoeding van hun kind. Daarbij is extra aandacht voor het stimuleren en versterken van een veilige hechtingsrelatie tussen ouders en kind. Ook niet inwonende vaders worden zoveel mogelijk meegenomen hierin. We werken ook nauw samen met bijvoorbeeld de GGD, huisarts en de verloskundigenpraktijk.
  • In het geval van GGZ-problematiek is er regelmatig sprake van zorgmijding waarbij extra aandacht is voor psycho-educatie en spiegelen van gedrag. Waar mogelijk bieden we intern GGZ-behandeling. Zo nodig werken we toe naar externe passende hulp. Onze jeugdzorgwerkers kunnen mee naar afspraken.

Duur en uitstroomperspectief

We streven naar een ‘zo kort als mogelijk en zo lang als nodig’ verblijf, met een passend uitstroomperspectief. We werken toe naar het zo zelfstandig mogelijk worden van de jongere passend bij hun leeftijd en mogelijkheden. Bij jonge moeders/vaders werken we toe naar 'goed genoeg' ouderschap waarbij we kijken naar veiligheid, structuur, regelmaat en emotionele beschikbaarheid. Jongeren stromen uit naar een zelfstandige woonplek, gaan terug naar het eigen netwerk of stromen soms door naar een andere instelling

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing jeugdhulp of WMO-beschikking voor beschermd wonen nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.