Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Cardea jongeren koken in de 'Pop- in' in Leiden

19 november 2022

Leiden, 30 augustus 2022 - Car­dea, Van der Vorm Vast­goed en De Haard­stee slaan de han­den in­een in pop-up shop 'Pop-in' in win­kel­cen­trum de Ko­per­mo­len in Lei­den. Pop-up kof­fie & shop 'Pop-in' open­de op 2 sep­tem­ber haar deu­ren voor ie­der­een. Tij­dens de ope­ning was er een proe­ve­rij en kon ie­der­een een kijk­je ne­men in de shop. Je kunt bij de Pop-in te­recht voor lek­ke­re kof­fie, huis­ge­maak­te taart, heer­lij­ke lun­ches en hand­ge­maak­te sie­ra­den en goodies. Al­les ge­maakt door de jon­ge­ren van Car­dea en De Haard­stee!

De Pop-in is gevestigd in de voormalige Etos aan de voorzijde van de Kopermolen. Vastgoedeigenaar Van der Vorm, verantwoordelijk voor de herontwikkeling van winkelcentrum Kopermolen, had de wens om gedurende de herinrichting in direct contact te blijven met de ‘merenwijkers’ en bezoekers van het winkelcentrum. De Pop-in is de komende jaren een ontmoetingsplek voor de wijkbewoners waar ze op een laagdrempelige manier geïnformeerd worden over de voortgang van de herinrichting.

De Pop-in biedt een podium aan actieve verenigingen en organisaties in de buurt om de wijkbewoners te informeren en verbinden. Vanuit die ambitie ontstond de samenwerking met jeugd- en opvoedhulporganisatie Cardea en De Haardstee. De zoektocht naar een partner voor het horecagedeelte gaf de mogelijkheid voor Cardea om deze locatie als verlengstuk van het leerwerk-traject Horeca te laten dienen. Het leerwerk-traject van Cardea biedt jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen een plek waar zij kunnen leren en werkervaring op kunnen doen.

Van der Vorm plaatste een keuken in de Pop-in waar de jongeren kunnen koken en van maandag t/m donderdag een heerlijke lunch bereiden. De vintage inrichting is verzorgd door De Haardstee en Kringloopwarenhuizen.

De Pop-in is ook zeer geschikt voor het houden van vergaderingen, borrels, exposities en andere initiatieven. Heb je een creatief idee en wil je van de Pop-in gebruik maken, loop gerust binnen voor meer informatie.

Foto: Marc Wonnink