Wij zijn een organisatie voor specialistische jeugd- en opvoedhulp in de regio Holland Rijnland en Haaglanden. Wij bieden ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs-zorg en trainingen aan jeugdigen tussen 0 - 23 jaar en gezinnen die te maken hebben met complexe opgroei- en opvoedvragen.

We nemen in ons werk de verantwoordelijkheid van de cliënten niet over. We streven steeds naar maximale regie voor de jeugdigen, de gezinnen en hun netwerk. Onze professionals helpen en behandelen kinderen, jongeren, ouders en hun familienetwerk, maar adviseren en trainen ook professionals in de kinderopvang en het onderwijs. 

Een deel van onze medewerkers werkt vanuit de Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland en in zorgconsortium GO! voor jeugd in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Daarnaast werken wij in Voorschoten voor elkaar.

Hoe wij omgaan met privacy, vindt u in onze privacyverklaring.

Wij zijn ISO-gecertificeerd. 

ISO 9001 positive screen RGB

 
Onze missie en visie
 
Organisatiestructuur
 
(on)tevreden over onze hulp
 
Jongerenraad
 
Cliëntenraad
 
Ouderplatform
 
Wachttijden
 
Verantwoording