Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Coaching en training op school 12+

School hoort bij veel jongeren tot hun dagelijkse leefomgeving. Daarom bieden wij ook jeugdhulp, coaching en training aan binnen het onderwijs. Speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar die door verschillende problemen op school vastlopen, uitvallen, of dreigen uit te vallen. Wij begeleiden hen in individuele specialistische trajecten of in groepsverband door het bieden van trainingen in samenwerking met het onderwijs. Naast onderwijs hebben deze jongen aanvullende zorg nodig om te werken aan een succesvolle schoolgang en een gezond mentaal welzijn.

Wat houdt het in

Wij bieden verschillende vormen van specialistische hulp in samenwerking met diverse onderwijsinstellingen en onderwijsvoorzieningen in de regio.

  • Individuele begeleiding en klassen-/groepstraining wordt op aanvraag van de school en/of jongeren/ouders ingezet. Zowel binnen het voortgezet onderwijs (vo), speciaal voortgezet onderwijs (svo) als het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Coaches vanuit Cardea geven individuele coaching of trainingen in groepsverband. De school meldt de leerling of klas aan.

  • Pluscoaching is een onderdeel van de coaching op school en is er om jongeren in kwetsbare posities actief deel te laten nemen aan het onderwijs en ze te helpen bij het behalen van hun startkwalificatie. Het is een vorm van ondersteuning voor jongeren die op verschillende leefgebieden problemen ervaren waardoor het ook op school niet lekker gaat. Pluscoaching is ‘systeemgerichte coaching’, dit betekent dat het netwerk van de jongere (bijvoorbeeld ouders) nauw betrokken wordt bij het traject. Cardea biedt Pluscoaching op diverse scholen binnen de regio.

Wat is het doel

De jongere stelt samen met de coach persoonlijke doelen op. Het einddoel van het traject is dat het met de jongere beter gaat, hij of zij weer met plezier en succesvol een dagbesteding kan volgen en ervaart dat het oké gaat in het dagelijks leven.

Duur en locatie

De duur van een traject is afhankelijk van de ontwikkeling en de doelen van de jongere, maar duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden. De coaching vindt veelal op school of wanneer dat beter is bij de jongere thuis plaats.

Aanmelden

Jongeren kunnen worden aangemeld door hun school, wanneer de school een samenwerking heeft met Cardea. Wanneer dat niet zo is (of nog niet zo is) kan er contact worden opgenomen met onze aanmeldcoördinatie.