Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Participeren kun je leren

Dit is een programma voor jongeren vanaf 14 jaar die geplaatst zijn in de gesloten jeugdzorg of een andere specialistische buitenregionale voorziening. Een netwerkcoach maakt met de jongere, ouders en hulpverleners een plan om te komen tot een soepele overgang van de gesloten jeugdzorg terug naar de eigen regio. Daarbij worden ook andere personen uit het netwerk betrokken.

Wat houdt het in

‘Participeren kun je leren’ is ontwikkeld door Horizon, Trivium, Stek en Cardea. Voor veel jongeren blijkt de overstap van de gesloten jeugdhulp of bijvoorbeeld de beschermde omgeving van een instelling voor (ortho)psychiatrie te groot. Vaak gedragen zij zich onveilig voor zichzelf en voor anderen en zijn er problemen in het gezin.

Vanuit Cardea kan er al bij het begin van de buitenregionale uithuisplaatsing een netwerkcoach aan het gezin gekoppeld worden. Die houdt contact met de jongere, het gezin en de betrokken hulpverleners en denkt mee in het behandeltraject. De netwerkcoach denkt mee over de mogelijkheden voor hulpverlening of ondersteuning van de jongere en het gezin, in de eigen regio. Hulp op maat wordt geboden in de vorm van gezinsbehandeling, ambulante coaching of ondersteuning bij het organiseren van de overstap terug naar de eigen regio. De inzet van de netwerkcoach is divers en afgestemd op de fase van de hulp en de vraag van de jongere, zijn gezin en het (hulpverlenings-) netwerk.

Wat is het doel

Door een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende instellingen wordt er aan gewerkt de gesloten plaatsing zo kort als mogelijk in te zetten. De netwerkcoach richt zich op het op tijd realiseren van de vervolghulp met alle betrokkenen. De visie en werkwijze vanuit Participeren kun je leren is: hulp op maat, 1 aaneengesloten traject, de jeugdige en ouders blijven eigenaar van het hulpverleningstraject. Verder is de netwerkcoach er in visie en werkwijze op gericht het gezin gebruik te laten maken van hun eigen mogelijkheden en krachten.

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.