Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ouderprogramma Verbindend gezag en geweldloos verzet

Verbindend gezag en geweldloos verzet is een oudergroep voor ouders van jeugdigen tot 18 jaar waarbij het ouderlijk gezag onder zware druk staat omdat de jongere agressief of zelfdestructief gedrag laat zien of stelselmatig weigert zich aan belangrijke regels en afspraken te houden. Je weet niet meer hoe je het probleemgedrag bij je kind kunt stoppen of op een positieve manier kunt bijsturen. Je voelt je misschien wel machteloos in de opvoeding. De oudergroep biedt handvatten om deze negatieve spiraal te doorbreken.

Wat houdt het in

Verbindend gezag is gebaseerd op de principes van geweldloos verzet: een overtuiging die ervan uitgaat dat je geen controle hebt over het gedrag van een ander maar wel je eigen gedrag kunt veranderen. Het is een andere manier om vorm te geven aan ouderschap en ouderlijk gezag en ernstig probleemgedrag te stoppen.

Samen met andere ouders die in een vergelijkbare situatie zitten ga je aan de slag met onderwerpen op het gebied van ouderschap en vooral ouderlijk gezag. Ook onderzoek je hoe je gebruik kunt maken van mensen in jouw omgeving die kunnen ondersteunen. Je leert van elkaar, deelt ervaringen en inspireert en steunt elkaar om te kiezen voor een andere aanpak van de problemen. Je start met een intensieve training over de principes van geweldloos verzet en verbindend gezag. In de bijeenkomsten daarna worden ideeën deels thuis en deels in de groep verder uitgewerkt. Daarna bespreken en oefenen we in de groep hoe de gemaakte plannen thuis uitgevoerd kunnen worden. Tussen de bijeenkomsten door zijn de trainers bereikbaar voor vragen.

Wat is het doel

In de groep gaat je aan de slag met de ‘ankerpunten’ van geweldloos verzet:

  • Escalaties en conflicten op een constructieve manier stoppen.
  • Het zicht op het leven van jouw kind vergroten.
  • Zorgen dat je er niet meer alleen voor staat en zich gesteund voelt.
  • De relatie met jouw kind herstellen of verbeteren.
  • Bedenken welk gedrag van jouw kind echt moet stoppen en hoe je dat het beste kan aanpakken.

Duur en locatie

Na een intake volgen er 8 bijeenkomsten van anderhalf uur.

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.