Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Specialistische gezinsbehandeling

Je ervaart als ouder al langere tijd opvoedproblemen met je kind(eren). Soms lukt het door omstandigheden niet meer om je opvoeding goed vorm te geven. Misschien vraagt je kind met zijn of haar gedrag om een speciale aanpak. Specialistische gezinsbehandeling is intensieve hulp op maat gericht op ernstige gezins- en opvoedproblematiek bij gezinnen met kinderen tot 18 jaar.

Vaak spelen er gedrags- of ontwikkelingsproblemen bij het kind en is er verstoorde communicatie ontstaan in het gezin. Soms is daarbij ook sprake van psychiatrische of andere problemen. Bijvoorbeeld op gebied van financiën of huishouden. De relatie tussen ouders en kinderen is onder druk komen te staan.

Wat houdt het in

Met je gezinsbehandelaar ga je aan de slag met een behandelmethode die past bij jouw hulpvraag.

 • In de eerste fase breng je samen met je gezinsbehandelaar de krachten, zorgen en hulpvragen in jullie gezin in kaart en spreek je doelen af. Daarna overlegt de hulpverlener welke aanpak daar het beste bij past. De hulpverlening vindt thuis plaats, ook op de momenten waarop de problemen spelen. Bij onveiligheid bespreken we wat er moet gebeuren om de rust en veiligheid te herstellen. We maken ook gebruik van belangrijke mensen om jullie heen voor steun. Als er andere hulpverleners betrokken zijn, bijvoorbeeld vanuit de GGZ of het jeugdteam, dan stemmen jullie goed met elkaar af.
 • In de tweede fase ga je aan het werk met de afgesproken doelen. Als gezin werk je aan het vergroten van wat er al goed lukt zodat het thuis beter gaat.
 • In de laatste fase kijken we hoe je als gezin verder kan. Daarnaast maak je een plan om alles wat er geleerd is vast te houden. Ook bedenk je met je hulpverlener wat je kan doen als er een terugval dreigt. Zo nodig wordt vervolghulp georganiseerd.

Wat is het doel

 • Verminderen van opvoedingsproblematiek.
 • Ouders hebben meer handvaten voor de opvoeding van kinderen met (ernstige) ontwikkelingsproblematiek.
 • Herstellen veiligheid in het gezin.
 • Vergroten zelfredzaamheid in het gezin.
 • Gezinsleden leren omgaan en leven met psychiatrische problematiek in het gezin.
 • Verbeteren van zelfcontrole en emotie regulatie bij gezinsleden.
 • Vergroten vaardigheden van ouders en kind(eren).
 • Vergroten van ondersteuning vanuit het netwerk.
 • Verbeteren van relaties en communicatie.
 • Gezinnen versterken zodat kinderen veilig thuis kunnen opgroeien.

Duur en locatie

De hulp van specialistische gezinsbehandeling duurt 8 tot 12 maanden. Doorgaans komt de hulpverlener een keer per week 1 uur bij je thuis. Daarna wordt langzaam afgebouwd. Afhankelijk van de hulpvraag is het soms ook mogelijk om een Kort en Intensief (KEI) gezinsbehandelingstraject te volgen. Deze hulp duurt 3 tot 6 maanden. In de eerste weken zijn er twee à drie bezoeken per week (1 à 2 uur), daarna wordt langzaam afgebouwd.

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.