Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Onderwijs Zorg 6-12

De Onderwijs Zorgcombinatie 'Orion 6-12' in Leiderdorp is een samenwerking tussen Prooleiden en Cardea waar zorg en onderwijs volledig op elkaar zijn ingespeeld. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen er op één plek groeien in zowel hun schoolse of didactische vaardigheden als op sociaal-emotioneel gebied. Door gezinsbehandeling krijgen het kind en het gezin ook in de thuissituatie de ondersteuning die nodig is.

Floor is jeugdzorgwerker bij Onderwijs Zorg combinatie Orion. De kinderen staan bij Floor centraal. ‘Ze hoeven mij niet te onthouden of een collega of wie dan ook. Als ze maar denken: Dat is mij gelukt.’ Bekijk het hele verhaal van Floor hier.

Om deze video te tonen moeten we cookies plaatsen. Accepteer marketing-cookies of bekijk het op www.youtube.com/watch?v=5r3bAAKnwNA

Kansklas Katwijk en Lisse

Naast de OZC Orion biedt Cardea samen met de Leidse Buitenschool het Onderwijs Zorgarrangement 'Kansklas'. In de Kansklas zitten kinderen die zorg nodig hebben om tot onderwijs te komen. Binnen de Kansklas vormen een leerkracht van de Leidse Buitenschool (cluster 4 onderwijs), een pedagogisch medewerker van Cardea, een gezinsbehandelaar van Cardea en de gedragswetenschappers van de Leidse Buitenschool en Cardea één team. Voor een plaatsing in de Kansklas is een cluster 4 toelaatbaarheidsverklaring en een toeleiding zorg nodig. Aanmelden loopt via de Leidse Buitenschool.

Wat houdt het in

Orion is er voor kinderen en hun gezin die het in het speciaal of regulier basisonderwijs niet redden door (externaliserende) gedragsproblemen, maar wel onderwijs aankunnen. Het is een combinatie van zorg en onderwijs, waar er nauw samen wordt gewerkt tussen de leerkrachten en jeugdzorgwerkers. Er zijn 4 klassen van 6-8 leerlingen waar het reguliere onderwijsaanbod wordt aangeboden. Daarnaast gaat er veel extra aandacht uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Een plek op OZC-Orion wordt altijd gecombineerd met gezinsbehandeling.

Wat is het doel

Het doel van OZC-Orion is dat kinderen hun basisschoolperiode positief doorlopen, succeservaringen op doen en zich optimaal ontwikkelen. Op deze manier geven we kinderen de tools in handen zodat ze aan het eind van de basisschool kunnen doorstromen naar een passende onderwijsplek.

Duur en locatie

Veel van de kinderen doorlopen het resterende deel van hun basisschoolperiode op OZC-Orion. De duur van de plaatsing is dus afhankelijk per kind en hangt vaak samen met het aantal jaren dat een leerling nog basisonderwijs volgt. OZC-Orion zit op onze locatie in Leiderdorp.

Aanmelden

Kinderen worden vanuit een school of een behandelsetting aangemeld bij OZC Orion. Voor plaatsing is een verwijzing van het jeugd-of wijkteam of de jeugdbeschermer noodzakelijk. Er is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig, wel moet het samenwerkingsverband betrokken worden bij de plaatsing op Orion. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.