Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Systemische jeugdhulp

Systemische jeugdhulp is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 18 jaar die zorgelijk gedrag laten zien. Zij dreigen vast te lopen in verschillende situaties, zoals op school, thuis en in vrije tijd. Kinderen en hun omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom betrekken wij altijd het hele gezin en andere belangrijke personen.

  • Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
  • Kinderen en jeugdigen die vastlopen in hun ontwikkeling.
  • Kinderen en jeugdigen die zorgelijk en/of risicovol gedrag laten zien.
  • Voor ouders die vastlopen bij de opvoeding van hun kind(eren).
  • Voor wijkteams die met het gezin concluderen dat intensievere zorg nodig is.

Wat houdt het in

De hulpverlener ziet het kind wekelijks op school of thuis. Daarnaast spreken zij ook regelmatig met ouders, school en andere belangrijke personen. De informatie uit deze gesprekken wordt samengevoegd tot één gezamenlijk beeld van het kind en het gezin. De kern van het probleem wordt zichtbaar en ook wordt duidelijk waardoor het probleem ontstaan is. Het (zelf)inzicht groeit. We kijken altijd naar de krachten en mogelijkheden van alle betrokkenen. Hoe we de begeleiding uiteindelijk vormgegeven, stemmen we altijd af met de wensen en de behoeftes van het gezin.

Wat is het doel

Het doel is dat we met elkaar begrijpen wat de situatie betekent voor het gezin en kind. Samen zoeken we naar een aanpak die in verschillende situaties werkt. We streven naar meer (zelf)vertrouwen in de toekomst.

Duur en locatie

Hoe vaak en hoelang we komen, is afhankelijk van de de zorgen die er zijn, hoe een kind leert en wat bij het kind en gezin past en haalbaar is. In principe starten we met een periode van een half jaar. Na een half jaar wordt geëvalueerd of de intensieve begeleiding afgerond wordt of dat er verlenging nodig is voor een aantal maanden. De hulp vindt thuis en op school plaats.

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.