Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Vroegbehandeling 2-4

Vroegbehandeling is er voor ouders met specifieke hulpvragen over hun peuter van 2 tot 4 jaar met betrekking tot ontwikkelings- en gedragsproblemen of een emotionele kwetsbaarheid in de ouder-kindrelatie. De behandeling richt zich op ontwikkelingsstimulering van het kind, het uitbreiden van de opvoedvaardigheden van de ouders en het verbeteren van de ouder-kindrelatie.

Wat houdt het in

Vroegbehandeling is een combinatie van groepsbehandeling voor jonge kinderen en ambulante hulp aan huis voor ouders. We geven de hulp altijd op maat vorm met de ouders, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen rondom het gezin. De kinderen gaan 1 tot 3 ochtenden per week naar de behandelgroep, indien mogelijk in combinatie met een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Samen met ouders stellen we een individueel hulpverleningsplan op, voor zowel thuis als in de groep. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van het kind en de ouders besteden we altijd aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit van ouder-kindrelatie. We werken vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie.

Wat is het doel

Samen met ouders kijken we naar de ontwikkeling van het kind, de opvoedvaardigheden van de ouders, de bijdrage van het kind en de ouders in de relatie en andere factoren die invloed hebben op de ontwikkeling. Op basis hiervan worden doelen opgesteld waar zowel thuis als op de groep aan wordt gewerkt. Veelgestelde doelen zijn:

  • Het vergroten van de positieve interactie tussen ouders en kind.
  • Het verminderen van de gedragsproblematiek van het kind.
  • Het positief ontwikkelen van het cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied van het kind.
  • Het op stimuleren van de voorschoolse vaardigheden van het kind.

Duur en locatie

De duur van het traject varieert van 6 weken tot 9 maanden, afhankelijk van de hulpvraag. Indien nodig op basis van de evaluaties van de doelen, is verlenging mogelijk. De behandeling op de groep vindt plaats op onze locatie in Leiderdorp. De ambulante hulp vindt thuis in het gezin plaats.

Naast vroegbehandeling op onze locatie in Leiderdorp biedt Cardea Vroeghulp in Alphen aan den Rijn. Dit doen wij onder de vereniging GO! voor jeugd. Het Vroeghulp team bestaat uit medewerkers van Cardea, Ipse de Bruggen, GGDHM en Gemiva.

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.