Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Onze werkwijze

Soms loopt een kind, jongere of ouder vast in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld als gevolg van een echtscheiding, door gedrags- of psychische problemen of door medisch gerelateerde klachten. Als er specialistische hulp nodig is, komt Cardea in beeld. Onze specialistische jeugdhulp bieden wij in de regio Holland Rijnland en Haaglanden. Dit doen wij met zo’n 400 betrokken en deskundige professionals.

Onze hulp en methodes stemmen wij zorgvuldig af op het kind of de jongere en zijn of haar gezin. Samen onderzoeken we wat écht werkt. Voor zijn of haar specifieke situatie. We betrekken daarbij altijd het netwerk en werken zoveel mogelijk ambulant. Indien nodig kan GGZ basiszorg ingezet worden. Wij leren onze cliënten omgaan met de complexe uitdagingen in hun leven. Zodat er weer ruimte ontstaat om vooruit te kijken. En ze zo snel als mogelijk zo zelfstandig mogelijk verder kunnen.

Wij werken:

  • met een vast aanspreekpunt voor cliënten en gezinnen
  • met SKJ geregistreerde hbo’ers en WO+ opgeleide gedragswetenschappers. We investeren veel in deskundigheid door scholing en certificering.
  • met evidence based methoden, programma’s en principes, o.a. beschreven in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut, wetenschappelijk onderzoek en de richtlijnen Jeugdhulp
  • nauw samen met het voorliggende veld zodat we de zorg op tijd opschalen en ook weer afschalen.
  • vanuit een gedeelde missie en visie
  • met JeugdMATCH, een digitaal systeem binnen onze regio, waarin we onze cliënten aanmelden.

Klokkenluidersregeling

Bij Cardea vinden we het belangrijk dat we goed omgaan met een (vermoeden van) een misstand. Heb jij een werkrelatie (gehad) met Cardea, dan kun je in onze klokkenluidersregeling hieronder lezen hoe en waar je een misstand vertrouwelijk kunt melden.