Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Programma kinderen uit de knel

Kinderen uit de knel is een therapeutische groepsbehandeling voor ouders met kinderen van 4-18 jaar in een conflictscheiding. Ouders komen niet tot overeenstemming over een goede organisatie van het ouderschap en blijven in strijd over bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen. De strijd escaleert en de kinderen raken uit beeld. Vaak is er al van alles geprobeerd, zonder resultaat.

Wat houdt het in

In het programma worden maximaal zes ouderparen en hun kinderen gelijktijdig behandeld. We werken in twee groepen: een oudergroep en een kindergroep. Na aanmelding vinden er gesprekken plaats met beide ouders en ook het netwerk wordt betrokken. Ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn en de stem van de kinderen staat altijd centraal. De kinderen maken op creatieve wijze een presentatie voor de ouders. Ouders presenteren aan de kinderen wat ze in het project hebben geleerd en wat ze de kinderen toewensen.

Wat is het doel

De behandeling leert ouders om beter samen te werken in het belang van de kinderen. De strijd tussen ouders wordt minder destructief en ze vinden nieuwe wegen om met conflicten om te gaan. Zo kunnen kinderen zich weer veilig voelen en goed ontwikkelen. De kinderen staan hierbij centraal. Zij leren op creatieve wijze uiten hoe de strijd tussen ouders hen raakt op een manier die past bij hun leeftijd.

Duur en locatie

Minimaal 8 bijeenkomsten op donderdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur op onze locatie in Leiderdorp.

Aanmelden

Voorwaarde voor deelname is het (tijdelijk) stoppen van de juridische procedures. Voor dit traject is een verwijzing nodig. Aanmelden kan door de rechtbank, jeugd- en wijkteams, Jeugdbescherming of de (huis)arts. Verwijzers, met uitzondering van de rechtbank, moeten het aanmeldformulier van Cardea invullen. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.