Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Hulp op peuterspeelzaal en opvang

Alert4You

Alert4You is er voor pedagogisch medewerkers die kinderen van 0 tot 12 jaar begeleiden in de kinder– en gastouderopvang en op de peuterspeelzaal. Als de ontwikkeling van een kind dreigt vast te lopen, is het belangrijk dit zo vroeg mogelijk te signaleren. Zo kun je voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren. Onze jeugdzorgprofessionals bij Alert4You helpen bij het vroegtijdig herkennen van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en het begeleiden van deze kinderen en hun ouders.

Wat houdt het in

Alert4You is coaching on the job van medewerkers in de kinderopvang. Tijdens deze coaching kijken we mee op de groep en hebben we gesprekken met de medewerkers. Bijvoorbeeld omdat zij vastlopen of vragen hebben over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, omgang met ouders of in de groepsdynamiek. We onderzoeken samen met de pedagogisch medewerkers wat de reden kan zijn van het gedrag en wat het kind nodig heeft van de medewerkers. Daarnaast denken we mee in hoe je met ouders in gesprek gaat als er zorgen zijn over hun kind.

Wat is het doel

Het doel is het versterken van pedagogisch medewerkers in de begeleiding en het ondersteunen bij het vinden van een passende aanpak en het signaleren wanneer de ontwikkeling van een kind iets anders vraagt. Zo leveren we een bijdrage aan de verdere professionalisering van de pedagogisch medewerkers.

Duur en locatie

De coaching is op maat en op de locatie van de opvang. De duur en intensiteit is afhankelijk van de vraag van de medewerkers, dit gaat in overleg. Soms is een paar keer consult voldoende, soms duurt een traject 3 tot 5 maanden.

Aanmelden

Heb je vragen of wil je aanmelden? Bel 071-589 92 60 en vraag naar Alert4You of stuur een email.