Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ouder-kindbehandeling

De ouder-kindbehandeling* is voor kinderen tussen de 0 en 6 jaar en hun ouders, waarbij sprake is van een emotionele kwetsbaarheid in de ouder-kindrelatie. Ouders ervaren vaak onzekerheden of stress bij de opvoeding en hebben vragen op het gebied van gedrag, ontwikkeling of opvoeding van hun kind. Centraal staat het opbouwen of verbeteren van de ouder-kindrelatie, waarin interacties tussen het kind en de ouders elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden.

Wat houdt het in

Vanuit de hulpvraag van ouders werken we aan specifieke doelen, zowel op locatie bij Cardea als thuis. We stellen samen een individueel hulpverleningsplan op. We kijken daarbij naar de ontwikkeling van het kind, de opvoedvaardigheden van ouders, de bijdrage van het kind en de ouders in de relatie en andere factoren die invloed hebben op de ouder-kindrelatie. We werken vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). De hulp wordt altijd ‘op maat’ vormgegeven met ouders en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen rondom het gezin.

Wat is het doel

Het doel van het traject is het versterken van de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind. Het ontwikkelingstempo van jonge kinderen is hoog en de verschillende ontwikkelingsgebieden beïnvloeden elkaar sterk. Het vroegtijdig hulp bieden kan problemen in de ontwikkeling van het kind en de ouder-kindrelatie op de korte en lange termijn verminderen en/of voorkomen. Veelgestelde doelen zijn:

  • Het vergroten van de positieve interactie tussen ouders en kind.
  • Het bevorderen van een stabiele opvoedomgeving.
  • Het vergroten en versterken van een steunend, beschermend en ontlastend netwerk.
  • Het werken aan toereikende opvoedingsvaardigheden.

Duur en locatie

De duur van het traject varieert van 6 weken tot 9 maanden, afhankelijk van de hulpvraag. De behandeling vindt plaats op de locatie van Cardea in Leiderdorp, Alphen aan den Rijn of in de thuissituatie.

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.