Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ambulante spoedhulp

Ambulante Spoedhulp (ASH) is een kortdurende en intensieve hulpvorm bij crisissituaties voor jeugdigen van 0-18 jaar en hun gezinnen. De problemen bij opvoedingssituaties zijn zo groot zijn, dat gezinnen het zelf niet meer kunnen oplossen. Er is hulp nodig is om verdere escalatie te voorkomen.

Marijn is gedragswetenschapper en is onder andere betrokken bij de ambulante spoedhulp. 'We gaan dan kijken hoe ziet de veiligheid eruit en hoe kunnen we die verbeteren, maar ook: wat heeft een gezin nodig om dit aan te kunnen met elkaar?' Bekijk het hele verhaal van Marijn hier.

Om deze video te tonen moeten we cookies plaatsen. Accepteer marketing-cookies of bekijk het op www.youtube.com/watch?v=F4spvy1S-hg

Voor jeugdigen van 0-18 jaar en hun gezinnen bij wie sprake is van een crisis en/of een spoedeisende situatie en de jeugdige wordt belemmerd in het dagelijks functioneren en de ontwikkeling. Bij een crisis kan het gaan om acute problemen ten gevolge van ernstige conflicten tussen ouder en kind(eren) of eventuele mishandeling. ASH helpt ook gezinnen waar geen acute crisis heerst, maar waar ouders al langere tijd het hoofd net boven water weten te houden. Wanneer een dergelijke situatie langdurig aanhoudt, ontstaan er spanningen en kan hulp voorkomen dat er een crisissituatie ontstaat.

Wat houdt het in

De hulp verloopt in de volgende drie fases:

  • Fase 1: herstel van de rust en veiligheid in het gezin en het opbouwen van een samenwerkingsrelatie. De hulpverlener brengt samen met betrokkenen de gewenste situatie, de doelen, de zorgen en de krachten in kaart. Daarna gaan ze aan de slag om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt.
  • Fase 2: de gestelde doelen worden omgezet in werkbare afspraken. In deze fase is het vergroten en stabiliseren van de veiligheid, het aanleren van ontbrekende vaardigheden en het activeren en versterken van het sociale netwerk rond het gezin erg belangrijk.
  • Fase 3: in de laatste fase bouwen we dit verder uit en kijken we of er behoefte is aan vervolghulp.

Duur en locatie

Een traject duurt vier weken en is intensief: 3-5 keer per week.

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze afdeling crisis. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.