Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Families First

Families First (FF) is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar in een acute crisissituatie. Hierdoor dreigt uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen. De hulp is praktisch en concreet en is er op gericht jullie als gezin bij elkaar te houden en de dreigende uithuisplaatsing te voorkomen. De hulp vindt thuis in het gezin plaats.

Wat is het doel

In je gezin hebben de problemen zich dusdanig opgestapeld, dat een uithuisplaatsing van (één van) jouw kinderen dreigt. Een belangrijk doel is om deze uithuisplaatsing te voorkomen. Om dit te bereiken werk je samen met jouw gezin aan het opheffen van de crisissituatie en het herstel van het gevoel van veiligheid en stabiliteit. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor vervolghulp.

Wat houdt het in

De hulp van Families First sluit aan bij de hulpvragen van jouw gezin. We richten ons op het versterken van datgene wat goed gaat. De aanpak is ingedeeld in fasen.

  • In fase 1 zijn de gesprekken gericht op het opheffen van de crisis, het opbouwen van een werkrelatie met je gezin, taakverlichting en het verzamelen van informatie. Er worden doelen opgesteld en een eerste plan van aanpak. Hierbij worden de problemen die jouw gezin ervaart als invalshoek gekozen. Er worden indien nodig afspraken gemaakt met betrekking tot de veiligheid in het gezin.
  • In fase 2 zet je samen met de ambulante hulpverlener de gestelde doelen om in werkbare afspraken. Het vergroten en stabiliseren van de veiligheid, het aanleren van ontbrekende vaardigheden en het activeren en versterken van het sociale netwerk rond het gezin zijn in deze fase ook belangrijk.
  • In fase 3 wordt dit verder uitgebouwd en kijken we of er behoefte is aan vervolghulp.

Duur en locatie

De hulp van Families First duurt vier weken en vindt thuis plaats. De frequentie en intensiteit van het contact variëren per fase. In de eerste week is er vrijwel dagelijks contact. Gemiddeld is er 7 tot 12 uren contact per week. Het team is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor jouw gezin.

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze afdeling crisis. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.