Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Gezinshuis

Wanneer kinderen en jongeren van 0-18 jaar langere of kortere tijd niet thuis kunnen wonen en een pleeggezin nog een stap te vroeg is, dan komen onze professioneel geschoolde gezinshuisouders in beeld. De thuissituatie is bijvoorbeeld onveilig, ouders weten niet hoe ze hun kind moeten helpen bij het ontwikkelen en opgroeien en daardoor ontstaan er problematische situaties. Gezinshuisouders vangen kinderen op in de eigen woning of in een woning van Cardea.

Wat houdt het in

Kinderen draaien volledig mee in het gezin en krijgen daarnaast hulp op maat, indien nodig ook GGZ basishulp. In een gezinshuis krijgen de kinderen structuur en regelmaat in hun leven. Ze gaan gewoon naar school, naar hobby’s en sportclubs. Daarnaast leren ze hoe het is om verantwoordelijkheid in een gezin te hebben.

Een gezinshuisouder werkt nauw samen met gedragswetenschappers, het netwerk van het kind en andere gezinshuisouders. Ouders blijven nauw betrokken er hebben regelmatig overleg. Zij stemmen ermee in dat een deel van de opvoeding tijdelijk wordt overgedragen aan de gezinshuisouders. We besteden veel aandacht aan het maken van een goede match tussen het gezin en het gezinshuis.

Wat is het doel

Het doel is om in de rustige en veilige omgeving van een gezin te werken aan de gedragsproblemen van het kind en – indien nodig - de band met ouders te verbeteren.

Duur

Het verblijf varieert van een paar weken tot enkele jaren. Het verblijf is in principe tijdelijk maar de meeste kinderen blijven langdurig in het gezinshuis. Verder is er ook een mogelijkheid om een kind in een crisissituatie te plaatsen in een gezinshuis. Dan is het verblijf maximaal twee keer 6 weken.

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.