Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Jongerenraad

Wij zijn de jongerenraad, een groep enthousiaste jongeren bij Cardea. We denken mee over jeugdhulp en behartigen de belangen van jongeren. Door onze eigen ervaringen in te zetten, kunnen wij de jeugdhulp positief veranderen. Wij zijn een warme en gezellige groep. We leren van elkaar en iedereen is bij ons van waarde. Soms bieden we ook stagemogelijkheden.

Wat doen we?

  • We geven advies over het beleid binnen Cardea
  • We geven workshops aan bijvoorbeeld gemeentes en hogescholen
  • We gaan in gesprek met professionals
  • We organiseren activiteiten
  • We maken bijvoorbeeld het 16+ infoboek voor jongeren

Ook meedoen?

Krijg jij hulp bij Cardea en wil je meedoen, heb je een goed idee of vind je dat er iets moet verbeteren? Neem gerust contact op of kom gezellig bij ons langs. We vergaderen (en eten) één keer in de maand met elkaar op woensdag tussen 14u en 18u en op de andere woensdagen plannen we andere (vrijblijvende) activiteiten met de Jongerenraad op de Gerrit van der Veenstraat 2 in Leiden.

Lees het jaarverslag

Veelgestelde vragen

Hoe krijg ik een verwijzing naar Cardea?

Specialistische hulp bij Cardea krijg je alleen als je bent doorverwezen door iemand van het jeugd- of wijkteam, jouw arts of een gecertificeerde instelling zoals Jeugdbescherming West, het Leger des Heils of de William Schrikkergroep. Voor jongeren ouder dan 18 is een Wmo-beschikking nodig.

Hoe lang zijn de wachttijden bij Cardea?

Hoe lang je moet wachten na aanmelding verschilt per soort hulp en locatie. We doen er natuurlijk alles aan om de hulp zo snel mogelijk te starten. Hier vind je een globaal beeld van de actuele wachttijden.

Moet ik betalen voor de hulp van Cardea?

Nee, jij zelf hoeft niet te betalen voor hulp van Cardea. De hulp wordt betaald via de Jeugdwet (<18 jaar) of Wmo (>18 jaar). Je heb daarvoor een verwijzing nodig van het jeugd- of wijkteam, jouw arts of een gecertificeerde instelling. Of als je ouder bent dan 18 jaar, dan heb je een Wmo beschikking nodig. Wanneer je hulp krijgt vanuit de Wmo betaal je wel een eigen bijdrage. Kijk op de website van CAK voor het overzicht van de eigen bijdrage.


Welke locaties heeft Cardea?

Onze specialistische hulp bieden we thuis, op school of op één van onze locaties .

Ik zit in een crisissituatie en ben geen cliënt bij Cardea. Waar kan ik terecht?

Bij een crisissituatie neem je voor kinderen jonger dan 18 jaar contact op met het jeugd-of wijkteam in jouw woonplaats, je huisarts of veiligthuis. Ben je ouder dan 18 jaar? Neem dan contact op met het Sociaal Team (Wmo) van de gemeente waar je inschreven staat.

Ik ben ouder dan 18. Hoe meld ik mij aan voor hulp bij Cardea?

Als je ouder bent dan 18 jaar, dan ga je eerst naar het Sociaal Wijkteam van de gemeente waar jij ingeschreven staat. Zij gaan samen met jou aan de slag met je hulpvragen. Als er meer hulp nodig is, verwijzen zij je door naar een specialistische hulpaanbieder, zoals Cardea. Het wijkteam geeft je ook informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en helpt bij de aanvraag van de Wmo beschikking (financiering) die nodig is voor begeleiding van de specialistische hulpaanbieder.

Hoe krijg ik een Wmo beschikking voor hulp bij Cardea?

Als je ouder bent dan 18 jaar, dan ga je eerst naar het Sociaal Wijkteam van de gemeente waar jij ingeschreven staat. Zij gaan samen met jou aan de slag met je hulpvragen. Als er meer hulp nodig is, verwijzen zij je door naar een specialistische hulpaanbieder, zoals Cardea. Het wijkteam geeft je ook informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en helpt bij de aanvraag van de Wmo beschikking (financiering) die nodig is voor begeleiding van de specialistische hulpaanbieder.

Welke woonvormen heeft Cardea en hoe zien deze eruit?

Als het thuis echt niet gaat, hebben we verschillende vormen van 24 uurs opvang zoals trainingshuizen, naastwonend mentorhuizen en begeleid zelfstandig wonen. De intensiteit en de vorm van de begeleiding is per vorm verschillend. Vaak delen jongeren de openbare ruimtes zoals badkamer en keuken maar hebben ze wel hun eigen kamer. Ook voor deze vorm van hulp geldt dat je een indicatie nodig hebt van het jeugd-of wijkteam, het sociaal wijkteam of een gecertificeerde instelling.