Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Trainingshuis

Het Trainingshuis is er voor jongeren van 16-23 jaar die vaak al een lange geschiedenis in de hulpverlening achter de rug hebben. Je bent al redelijk zelfstandig, gaat naar school of naar andere dagbesteding en hebt hulp nodig in het laatste stuk richting volledig zelfstandig wonen. In het Trainingshuis woon je met 6 jongeren. Je wordt begeleid door drie mentoren en twee nachtwachten.

Wat houdt het in

 • Het trainingshuis is een 24-uurs voorziening en onderdeel van een breder aanbod voor zelfstandigheidstraining binnen Cardea.
 • Je woont met zes jongeren in een huis en hebt een eigen kamer. De voorzieningen deel je met elkaar.
 • Op en buiten het project krijg je begeleiding. Je hebt 24/7 de mogelijkheid tot contact met de mentoren.
 • De drie mentoren zijn regelmatig aanwezig in het trainingshuis en hebben daarnaast (bij voorkeur) wekelijks gesprekken met jouw gezin thuis.
 • Daarnaast is er aandacht voor traumaverwerking en hechtingsproblematiek.
 • De mentoren werken outreachend: zij helpen je met het vinden van werk, het aanpakken van schulden en investeren in jouw netwerk.
 • Omdat zelfredzaamheid voor een belangrijk deel beïnvloed wordt door het psychisch welbevinden is dat ook onderdeel van de behandeling. De begeleidingsuren zijn flexibel in te zetten en worden voortdurend geëvalueerd en bijgesteld als dat nodig is.

Wat is het doel

Het doel van het trainingshuis is om jou te begeleiden en te coachen in het vergroten van jouw zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De zorg is op maat: er wordt met jou afgestemd wat er nodig is om uiteindelijk volledig zelfstandig te kunnen wonen. We werken daarbij met vier pijlers:

 1. Werken aan individuele doelen
 2. Zelfstandigheidsvaardigheden aanleren
 3. Versterken van het sociale netwerk en het krijgen en behouden van dagbesteding
 4. Het verbeteren van gezinsrelaties

Duur en locatie

De duur van de hulp varieert en is afhankelijk van de beoogde doelen. Cardea heeft een trainingshuis in Voorhout en Leiden.

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing jeugdhulp of Wmo beschikking voor beschermd wonen nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.