Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Voor gemeenten

Als gemeente wil je de beste hulp voor je inwoners. Als basishulp of -zorg niet voldoet dan is specialistische hulp nodig om verder te komen. Cardea biedt die specialistische hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met complexe uitdagingen op het gebied van opgroeien, opvoeden en ontwikkeling.

Contracten

Wij hebben (specialistische) jeugdhulp contracten voor de volgende gemeenten:

  • Holland Rijnland
    Alphen aan den Rijn | Hillegom | Kaag en Braassem | Katwijk | Leiden | Leiderdorp | Lisse | Nieuwkoop | Noordwijk | Oegstgeest | Teylingen | Voorschoten | Zoeterwoude
  • Haaglanden
    Den Haag | Leidschendam-Voorburg | Midden-Delfland | Pijnacker-Nootdorp | Rijswijk | Wassenaar | Westland | Zoetermeer

Wmo contracten
Voor de Leidse regio, Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek en Voorschoten hebben wij ook Wmo contracten voor hulp tot 27 jaar.

Ontwikkeling hulpaanbod

Om aan te sluiten bij de steeds veranderende vraag van de cliënt en het aanbod binnen de regio, blijven wij innoveren en nieuw aanbod ontwikkelen. Wij vertalen regionale opgaven en nemen hierbij een voortrekkersrol als ontwikkelpartner in jeugdhulp. Door onze ketenaanpak en onze deskundigheid op het gebied van matching en intake voorkomen we de onnodige inzet van intensieve en kostbare hulp.

Samenwerking en partners

Onze hulp is integraal, wij zoeken actief de samenwerking om te doen wat werkt. Als dat nodig is samen met onderwijs, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, gemeentelijke voorzieningen, (huis-)artsen, GGZ, crisisopvang, verslavingszorg en woningbouwcorporaties. We zetten onze jarenlange expertise ook in bij wijkteams en andere jeugdhulporganisaties en gaan nauwe samenwerkingen aan. Wij nemen deel aan vernieuwende initiatieven van landelijke allianties zoals Garage 2020 en Werkplaats SAMEN.

Cliënttevredenheid: 8.9

Ouders en jongeren beoordeelden ons in 2021 met gemiddeld een 8,9. Daar zijn wij trots op! Wij meten de cliënttevredenheid structureel door de afname van exitvragenlijsten. Deze vullen wij aan met onderzoeken die structureel dan wel incidenteel worden uitgezet onder (ouders van) cliënten. Daarnaast laten we eens in de twee jaar de cliëntervaring onafhankelijk meten. Signalen uit andere bronnen over cliëntervaringen, zoals Jeugdstem, klachten, incidentenonderzoeken en besprekingen met de Jongerenraad, nemen we mee in plannen en bijsturing daarvan.

Vragen over zorgcontracten?

accountmanagement@cardea.nl

Vragen over facturatie?

fa@cardea.nl