Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

GGZ Basiszorg

Soms zijn er jeugdhulptrajecten die vragen om de inzet van tijdelijk extra diagnostiek en behandeling. Onze hoogopgeleide professionals mogen dan - via de Jeugdwet- basis GGZ hulp toevoegen aan deze lopende trajecten. Precies wanneer dat nodig is en op maat.

Voordelen

  • Continuïteit van zorg aan de meest kwetsbare kinderen.
  • Geen onderbreking door wisseling van zorgverlener en eventuele bijbehorende. wachttijden en dubbele intaketrajecten.
  • Doelen kunnen beter en sneller behaald worden.
  • Het jeugdhulptraject wordt vaak verkort.

Wat houdt het in

Cardea richt zich op de generalistische basis jeugd-GGZ en diagnosticeert en behandelt lichte tot matig ernstige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek. Voor intensievere diagnostiek en behandeling verwijst Cardea door naar een specialistische GGZ instelling. Ons team van professionals bestaat o.a. uit BIG geregistreerde GZ-psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten en een IMH-specialist. Zij zijn als regiebehandelaar betrokken op de lopende jeugdhulptrajecten en kunnen deze aanvullen met GGZ-activiteiten:

  • Traumabehandeling van enkelvoudig trauma (door bv inzet van EMDR, Write-junior, imaginatie en rescripting)
  • Diagnostiek en behandeling van de hechtingsrelatie (IMH interventie en hechtingsinterventie)
  • Systeemtherapie en gezinsgesprekken
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schematherapie
  • Verschillende vormen van diagnostiek zoals een breed ontwikkelingsonderzoek met eventuele classificatie, intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en procesdiagnostiek

Daarnaast beschikken wij over professionals die gespecialiseerd zijn in hypnotherapie en speltherapie die werken onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar. Cardea werkt samen met een arts maatschappij en gezondheid. Zij heeft jarenlange ervaring in de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van kinderen met gedragsvraagstukken.

Aanmelden

Vooralsnog kunnen wij deze generalistische GGZ activiteiten alleen inzetten bij de al lopende hulptrajecten. Neem voor meer informatie contact op met onze aanmeldcoördinatie.