Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

De Supporters van Cardea zijn van start!

7 maart 2023

Deze week start Cardea met een pilot: De Supporters van Cardea. De Supporters is een informeel support netwerk van vrijwilligers voor kinderen, jongeren en gezinnen die bekend zijn bij Cardea en de diverse jeugdteams. Deze vrijwilligers zijn ondersteunend aan de zorg van de (jeugdhulp)professional. Iets waar enorm behoefte aan is! Denk aan een jongere helpen verhuizen, samen muziek maken, een maatje zijn voor iemand op de wachtlijst. Extra support voor diegene die dit het hardste nodig hebben met als doel het versterken van het netwerk en de eigen krachten van de cliënt en zijn of haar omgeving.

Bij Cardea geloven we dat ieder kind het verdient om zich goed te kunnen ontwikkelen. Naast het bieden van specialistische jeugdhulp is het daarom ook belangrijk gehoor te geven aan de lichte, zeer noodzakelijke hulpvragen van onze cliënten. De Supporters gaan daarmee aan de slag. Ze staan in contact met de betrokken professionals en worden begeleid door een coördinator van het Supportteam. Een Supporter en cliënt worden zorgvuldig gematcht door het supportteam.

Deze pilot is ontstaan vanuit de wil om als organisatie in te zetten op de vermaatschappelijking en normalisering van de jeugdhulp. Het doel is het versterken van het netwerk en de eigen krachten van de cliënt en zijn omgeving. De Supporters zijn een concreet voorbeeld van een mooi initiatief dat hieraan bijdraagt. Begin dit jaar is begonnen met het werven van Supporters en deze week zijn de Supporters officieel van start. Lijkt het je leuk om ook Supporter te worden of wil je meer weten, mail dan naar supporters@cardea.nl.