Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ge­slaag­de Week van de Pleeg­zorg

15 november 2023

Trots kij­ken we te­rug op een ge­slaag­de Week van de Pleeg­zorg! In heel Ne­der­land vroe­g Pleeg­zorg Ne­der­land samen met pleegzorg organisaties aan­dacht voor het pleeg­ou­der­schap. We heb­ben on­ze pleeg­ou­ders in het zon­ne­tje ge­zet én nieu­we pleeg­ou­ders wer­den warm wel­kom ge­he­ten.

Lan­de­lij­ke en re­gi­o­na­le me­dia

Vo­ri­ge week wa­ren de Week van de Pleeg­zorg en de nieu­we cam­pag­ne vol­op in het nieuws. Naast een mooi item bij het Jeugd­jour­naal, RTL nieuws en het EO-pro­gram­ma 'Dit is de Mid­dag' wa­ren er ook tien­tal­len per­soon­lij­ke er­va­rings­ver­ha­len van pleeg­ou­ders en nieuws­ar­ti­ke­len in re­gi­o­na­le kran­ten en op tv te­rug te vin­den.
Wil je iets te­rug­kij­ken? Dat kan via de web­si­te van Pleeg­zorg Ne­der­land on­der het kop­je 'In de me­dia'

Jouw huis een 2e thuis

De start van de Week van de Pleeg­zorg op 1 no­vem­ber was ge­lijk de lan­ce­ring voor de nieu­we pleeg­zorg­cam­pag­ne 'Jouw huis een 2e thuis'. Pre­sen­ta­tor Gijs Sta­ver­man (zelf ook pleeg­va­der) gaf sa­men met staats­se­cre­ta­ris Maar­ten van Ooi­j­en en 20 kin­de­ren van de Mon­tes­so­ri­school-Cen­trum in Hil­ver­sum het start­sein.

We kijken terug op een geslaagde week en mocht je interesse hebben in het pleegouderschap en meer informatie willen, neem dan een kijken op de onderstaande pagina.