Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Samen sterk tegen schooluitval in Leiden

Leerlingondersteuning | 28 januari 2024

Samen met Gemeente Leiden gaan we aan de slag op drie Leidse middelbare scholen om leerlingen die dreigen uit te vallen te ondersteunen en te coachen.

Vanwege de toegenomen mentale problemen onder jongeren sinds de Covid-19 periode, benut de Gemeente Leiden extra middelen in gespecialiseerde zorg voor jongeren in het voortgezet onderwijs. De extra zorg wordt ingezet om zorg op maat te leveren en nauwlettend te kijken naar de behoeften van de leerlingen. Op deze manier bevorderen we een succesvolle schoolgang en voorkomen we voortijdig uitvallen.

De geselecteerde scholen zijn het Bonaventuracollege, het Marecollege en de Driestar in Leiden. Cardea zet gespecialiseerde jeugdhulpverleners in voor een vast dagdeel per week op deze scholen gedurende het schooljaar 2023-2024.

De pluscoaches bieden individuele begeleiding of groepsbegeleiding aan de leerlingen. Daarnaast consulteren de coaches ook de docenten en het zorgteam op de school. Zo krijgen zij handvatten toegereikt om vroegtijdig problemen te signaleren bij de leerlingen. Op deze manier leren wij van elkaar.

Foto: Pluscoach van Cardea

Deze samenwerking heeft als doel het welbevinden van de leerlingen te bevorderen en voortijdige schooluitval te voorkomen.

Onze persoonlijke aanpak brengt de mentale problemen die het leerproces van de scholieren belemmeren in kaart. Het plan van aanpak stellen we samen met de leerling en het betrokken zorgteam op school op en is verschillend per leerling.

Cardea is actief op veel scholen in de regio. Zit jouw school hier nog niet bij en is er wel behoefte aan extra ondersteuning voor een specifieke groep leerlingen? Wij denken graag met je mee over de behoeften die er zijn en wat passend is bij jou op school.

Neem contact op met teammanager mijke.smit@cardea.nl of projectleider i.roelofs@cardea.nl. Voor meer informatie kun je ook terecht op: coaching en training op school.