Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Mooie ontwikkelingen ondanks pittige uitdagingen in 2023

Publieksjaarverslag 2023 | 26 juni 2024

In ons Publieksjaarverslag 2023 de­len we graag de hoog­te­pun­ten die we, ondanks de pittige uit­da­gin­gen waar Car­dea voor stond in 2023, hebben weten te realiseren. Onze medewerkers zijn erin geslaagd om de continuïteit en kwaliteit van onze hulp te waarborgen en daarvoor wil ik hen vanaf deze plaats bedanken. Een prestatie waar we trots op mogen zijn en alles te maken heeft met het feit dat medewerkers trots zijn op Cardea en hier met veel plezier werken.

Een aantal hoogtepunten in 2023: de of­fi­ci­ë­le ope­ning van de Car­dea Com­mu­ni­ty is een feit, de Sup­por­ters (pilot) ging van start en het IKC Kat­wijk opende haar deuren. Na­tuur­lijk wa­ren er naast de­ze mooie ook min­der mooie ont­wik­ke­lin­gen. Zo heb­ben we voor het eerst in Hol­land Rijn­land van de 'nee, ten­zij-re­ge­ling' en een cli­ën­ten­stop ge­bruik moe­ten ma­ken, wat im­pact had op ons al­le­maal. Meer hierover is te lezen in ons Publieksjaarverslag 2023.

De financiering voor jeugdzorg staat onder druk. In reactie op deze ontwikkelingen – die soms ook kansen bieden – hebben we onze vijf speerpunten uit de meerjarenstrategie 2022-2025 opnieuw bekeken en aangepast. De komende jaren ligt de focus op financiële weerbaarheid, met drie nieuwe speerpunten: de basis verder op orde brengen, ondernemerschap versterken en onze expertise en onze positie daarin versterken. Belangrijke zaken die ervoor zorgen dat we vanuit een gezonde basis kunnen doen wat werkt.

Ik wil jullie uitnodigen om verder te lezen en iedereen bedanken die voor en met Cardea heeft gewerkt in 2023! Samen met onze partners, gemeenten en vooral onze onmisbare medewerkers blijven we ons inspannen om kinderen, jongeren en hun gezinnen te helpen, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen en opgroeien in een veilige omgeving.

Ria van der Plas
Bestuurder Cardea