Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

'We kijken hier naar de individuele behoefte van de jongeren en passen ons maximaal daarop aan.’

De Cardea Community is officieel geopend! | 6 oktober 2023

Op 5 oktober j.l. opende de Cardea Community officieel haar deuren. Deze unieke woonvorm kenmerkt zich door de kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, huiselijke leefsfeer, maatwerk trajecten en de nauwe betrokkenheid van het netwerk. De Community biedt een thuis aan jongeren en jongvolwassenen die niet meer gedijen in een traditionele gezinssituatie door hechtings- en traumaproblemen.

'Er is gebrek aan gezinsgericht aanbod voor jongeren van 12 jaar en ouder. De huidige voorzieningen sluiten niet aan bij de behoefte van een complexe doelgroep. Omdat deze kinderen vanwege hun problematiek niet in een pleeggezin of regulier gezinshuis terecht kunnen, komen zij dan vaak terecht in Jeugdzorg-plus en driemilieu-voorzieningen.' vertelt bestuurder Ria van der Plas. 'Daar biedt de Cardea Community een goed alternatief voor. We kijken hier naar de individuele behoefte van de jongeren en passen ons maximaal daarop aan.'

De locatie biedt volop mogelijkheden om ook andere activiteiten te ontplooien, die jongeren helpen hun talenten te ontwikkelen. We zorgen dat de jongeren zich hier thuis voelen en in hun eigen tempo kunnen werken aan wat zij nodig hebben om in geborgenheid en veiligheid op te groeien.

Zo ‘thuis’ als mogelijk
We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk opgroeien in een gezinssituatie en deelnemen aan het normale leven. Cardea heeft de afgelopen jaren een beweging ingezet om het behandelaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de doelstellingen voor de regio. Het project Cardea Community is een mooi voorbeeld van een concrete uitwerking hiervan.

We laten niet los na je 18e
Het is bekend en bewezen dat iemand op 18-jarige leeftijd nog niet de volwassen taken aankan die onze maatschappij wel van ons verlangt. En zeker als je een geschiedenis van instabiele opvoeders of instabiele omgeving achter de rug hebt. Of wanneer je bepaalde beperkingen hebt door bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand. Cardea wil juist op deze leeftijd de jongeren niet loslaten maar steunen. De ondersteuning is gericht op eigen kracht, het versterken van het netwerk of het ontwikkelen van een eigen netwerk. In de Cardea Community is hiervoor ruimte in de vorm van vier semi-zelfstandige studio’s naast het woonhuis waar de jongeren naar kunnen doorstromen na hun 18e.

Bouw je mee aan de Community?
De Community heeft ook support nodig uit de buurt. We willen daarom buurtbewoners en lokale ondernemers oproepen om zich te melden wanneer zij denken een bijdrage te kunnen leveren aan de Cardea Community. Dat kan op zowel professioneel vlak of uit interesse of betrokkenheid. Zo bieden we met elkaar een veilige en fijne plek voor deze jongeren om op te groeien en zichzelf te ontwikkelen.