Pleegzorg is een vorm van opvang waarbij het kind tijdelijk in een ander gezin, het pleeggezin, gaat wonen. Pleegouders kunnen bekenden zijn van het kind, zoals een opa en oma, een oom en tante of kennissen. Cardea heeft ook eigen pleegouders. De pleegouders worden door ons gescreend, voorbereid en begeleid.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...