Crisis

Families First (FF) helpt gezinnen die zich in een acute crisissituatie bevinden waardoor een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt. De hulp is er op gericht een uithuisplaatsing te voorkomen. De hulp is kortdurend en intensief. De begeleiding is 24/7 bereikbaar.

Ambulante Spoedhulp (ASH) helpt gezinnen in een crisissituatie. Als de problemen bij opvoedingssituaties zodanig groot zijn, dat gezinnen het zelf niet meer kunnen oplossen en hulp nodig is om verdere escalatie te voorkomen. Ambulante hulp is kortdurend en intensief.

 
Crisis
 
Gezinsproblematiek
 
Scheidingsproblematiek
 
Medisch Gerelateerde Klachten
 
Jongeren met complexe problematiek
 
Groepsaanbod

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...