Medisch Gerelateerde Klachten

Bij alle vormen van hulp die wij bieden, kunnen aanvullende modules e-health worden ingezet van therapieland.

Dialoog biedt behandeling en begeleiding bij psychosociale problemen die voortkomen uit en samenhangen met medische problematiek. Wij helpen kinderen, jongeren en hun ouders die kampen met pedagogische en/of psychologische gevolgen van lichamelijke klachten of aandoeningen.

Kijk Wat Ik Kan (KWIK) is een observatiediagnostiek die zich richt op kinderen tussen 2 - 6 jaar die stagneren in hun ontwikkeling of (zorgelijk) gedrag vertonen waarvan de oorzaak niet direct te achterhalen is. In de observatieperiode van 4 maanden bezoekt het kind de KWIK-groep 2 dagdelen per week. De ouders worden actief betrokken en er zijn regelmatig gesprekken over de voortgang en de onderzoeksresultaten.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...