Voor ouders met kinderen 0-7

Kijk Wat Ik Kan (KWIK) is een observatiediagnostiek die zich richt op kinderen tussen 2 - 6 jaar die stagneren in hun ontwikkeling of (zorgelijk) gedrag vertonen waarvan de oorzaak niet direct te achterhalen is. In de observatieperiode van 4 maanden bezoekt het kind de KWIK-groep 2 dagdelen per week. De ouders worden actief betrokken en er zijn regelmatig gesprekken over de voortgang en de onderzoeksresultaten.

Daghulp 3 -6 is onderwijs en behandeling voor kinderen tussen 3 – 6 jaar in Lisse, Katwijk en Alphen aan den Rijn. Het is voor kinderen waarbij sprake is van meerdere problemen zoals ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en sociaal-emotionele kwetsbaarheid. Ook thuis kunnen deze kinderen moeilijk in de omgang zijn. De daghulp wordt altijd gecombineerd met gezinsbegeleiding zodat in de groep en thuis in het gezin aan dezelfde doelen wordt gewerkt.

Ouder-kindbehandeling is voor jonge kinderen tussen 0 - 7 jaar en hun ouder(s) of verzorger(s) die complexe opvoedingsvragen hebben. De behandeling helpt om problemen op langere termijn of latere leeftijd te verminderen en/of te voorkomen. Flyer volgt 

 

Kijk Wat Ik Kan (KWIK) is een observatiediagnostiek die zich richt op kinderen tussen 2 - 6 jaar die stagneren in hun ontwikkeling of (zorgelijk) gedrag vertonen waarvan de oorzaak niet direct te achterhalen is. In de observatieperiode van 4 maanden bezoekt het kind de KWIK-groep 2 dagdelen per week. De ouders worden actief betrokken en er zijn regelmatig gesprekken over de voortgang en de onderzoeksresultaten.

Onderwijszorgcombinatie ORION 4 -6 is onderwijs en behandeling in Leiden voor kinderen tussen 4 – 6 jaar waarbij sprake is van meerdere problemen zoals ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en sociaal-emotionele kwetsbaarheid. Ook thuis kunnen deze kinderen moeilijk in de omgang zijn. De daghulp wordt altijd gecombineerd met gezinsbegeleiding zodat in de groep en thuis in het gezin aan dezelfde doelen wordt gewerkt. Kijk voor informatie op de website van OZC Orion via meer informatie

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...