Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

'Mijn eerste jaar als bestuurder van Cardea'

Publieksjaarverslag 2022 | 20 juni 2023

In het publieksjaarverslag 2022 blikken we terug op mijn eerste jaar als bestuurder van Cardea. Een jaar vol ontwikkelingen waarin we steeds de continuïteit en kwaliteit van onze hulp hebben weten hoog te houden. Daarvoor wil ik vanaf deze plaats al onze medewerkers bedanken. We hebben met elkaar vooruitgekeken en gebouwd aan de speerpunten uit ons meerjarenplan 2022-2025. We zijn er ook in geslaagd financieel gezond te blijven, onze basis te versterken en sluiten het jaar zelfs af met een klein positief saldo. Dit is best een prestatie binnen de uitdagende context van de jeugdzorg in dit jaar.

Een aantal landelijke ontwikkelingen die dit jaar van directe invloed zijn geweest op Cardea zijn o.a.: toenemende wachtlijsten, het laatste staartje Corona met impact op het ziekteverzuim, de krappe arbeidsmarkt, de hyperinflatie – waaronder stijging van loonkosten ten gevolge van de nieuwe CAO Jeugdzorg én de sterk gestegen energiekosten.

Onze focus lag in 2022 op het verder op orde krijgen van de basis. De basis van onze financiën, onze werkprocessen en de jaarplancyclus. Allemaal belangrijke zaken die ervoor zorgen dat we vanuit een gezonde basis kunnen doen wat werkt. Samen met onze partners, gemeenten en vooral onze onmisbare medewerkers blijven we ons inspannen om kinderen, jongeren en hun gezinnen te helpen, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen en opgroeien in een veilige omgeving.

Ria van der Plas
Bestuurder Cardea