Buitenkans is een traject voor jongeren tussen 15 - 23 jaar die uitvallen of dreigen uit te vallen binnen het onderwijs. Jongeren krijgen door middel van coaching, trainingen en stages  de kans om te werken aan persoonlijke doelen. Er worden randvoorwaarden opgesteld zodat na een aantal maanden een nieuwe start gemaakt kan worden in het onderwijs. Aanmelden gaan via het middelbaar onderwijs, het MBO Rijnland of via leerplicht/RMC.

Buitenkans werkt veel samen met andere organisaties en scholen. Hoe wij omgaan met gegevens vind je in de privacyverklaring van Buitenkans